Thông báo về hỗ trợ Cryptopia

Tất cả các mô hình Trovemat bây giờ có thể hỗ trợ trao đổi Cryptopia. Vì vậy, bây giờ bạn có thể bán một số tiền xu alt khá kỳ lạ.

Danh sách đầy đủ các altcoins được hỗ trợ có thể tìm thấy tại đây: https://www.cryptopia.co.nz/CoinInfo

Các altcoin đáng chú ý là:


cũ hơn bài viết mới hơn