Thông báo về Trovemat T1 Pro

Máy ATM tiền điện tử cao cấp có hỗ trợ thẻ tín dụng. Phiên bản tiền mặt hiện có sẵn. Thông số kỹ thuật rất gần với Trovemat T1, nhưng T1 Pro được xây dựng với safebox được chứng nhận. Trọng lượng là 570 lbs (260 kg).

bài viết mới hơn