Bitcoin ATM và BTC ATM để bán

Bitcoin (BTC) ATM là một Máy rút tiền tự động mà chúng tôi có để bán bằng tùy chọn rút tiền mặt và rút tiền. Tiền mặt chỉ bắt đầu từ $ 1000. Máy chủ không bắt buộc. Tùy chọn miễn phí bản quyền có sẵn.

Các mô hình tiền mặt (chỉ mua) có sẵn, cũng như kết hợp tiền mặt và rút tiền mặt (mua và bán) các mô hình.

Rất cấu hình, rất nhiều đồng tiền khác được hỗ trợ. Có thể được cấu hình để bán nhiều tiền xu và mã thông báo khác nhau trên cùng một máy ATM.

Chỉ yêu cầu một khoản tiền gửi để làm việc (thường là các máy ATM Bitcoin yêu cầu tiền ký quỹ và tiền gửi fiat).