Crypto ATM để bán

Máy rút tiền tự động tiền điện tử Cryptocurrency để bán với tùy chọn rút tiền mặt và rút tiền. Tiền mặt chỉ bắt đầu từ $ 1000. Máy chủ không bắt buộc. Tùy chọn miễn phí bản quyền có sẵn.

Các mô hình tiền mặt (chỉ mua) có sẵn, cũng như kết hợp tiền mặt và rút tiền mặt (mua và bán) các mô hình.

Rất cấu hình, rất nhiều thẻ khác được hỗ trợ. Có thể được cấu hình để bán nhiều mã thông báo và đồng xu khác nhau trên cùng một máy ATM.

Chỉ yêu cầu một khoản tiền gửi để làm việc (thường là các máy ATM Bitcoin yêu cầu tiền ký quỹ và tiền gửi fiat). Có thể chuyển đổi nhiều trao đổi.

Giao diện người dùng sẽ hiển thị giá hiện tại cho mã thông báo đã chọn và Phí ATM.

Liên hệ với chúng tôi để được giảm giá cá nhân.