Máy ATM Monero để bán

Máy rút tiền tự động Monero hoặc XMR để bán với tùy chọn rút tiền mặt và tiền mặt. Tiền mặt chỉ bắt đầu từ $ 1000. Máy chủ không bắt buộc. Tùy chọn miễn phí bản quyền có sẵn.

Giao diện người dùng sẽ hiển thị giá XMR hiện tại và Phí ATM.