Trợ Giúp

Bạn có một số tùy chọn có sẵn để nhận hỗ trợ cho Trovemat.

E-mail:

[email protected]

Telegram:

@trovemat_bot

Lưu ý: Xin được thông báo, hỗ trợ đó chỉ có thể xử lý các yêu cầu từ khách hàng hiện tại. Nếu bạn có câu hỏi trước khi bán kỹ thuật, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng theo địa chỉ [email protected]